Veel gestelde vragen

Overzicht van veel gestelde vragen: 

Algemeen
1. Zijn truffels verboden?
2. Zijn truffels verslavend?
3. Zijn truffels gevaarlijk?
4. Is MediTruffel een medicijn?
5. Hoofdpijnloze periode’s

Over MediTruffel
6. Hoe gebruikt u MediTruffel?
7. Waarom is de dosis MediTruffel voor iedereen verschillend?
8. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van MediTruffel?
9. Wat te doen bij overdosering!
10. Welke stoffen zitten er in MediTruffel?

Begeleiding
11. Waarom een hoofdpijndagboek?
12. Waarom wil ik weten welke medicijnen u gebruikt?
13. Wat is afkicken van medicijnen?

Patientenforum
14. Wat is het Patiëntenforum?

Staat uw vraag er niet bij? Vraag het mij. U kunt contact opnemen via de telefoon 06 – 4567 71 112 / 06-474 90 203 of e-mail raymond@meditruffel.nl

1. Is MediTruffel verboden? 
Nee, MediTruffel is niet verboden. Truffels komen van nature voor en mogen door iedereen gebruikt worden. Wel verboden zijn o.a. het bewerken van truffels. Daarbij moet u vooral denken aan het extraheren van de werkzame stof maar ook aan het drogen, raspen en thee trekken. Dit zijn in beginsel verboden handelingen. Dit verbod geldt niet indien deze bewerkingen plaats vinden voor direct eigen gebruik.

Wet en regelgeving:
Het bewerken van de verse truffel is niet toegestaan door de Opiumwet, maar is niet strafbaar als dit bewerken uitdrukkelijk is bedoeld voor het directe eigen gebruik.

2. Is MediTruffel verslavend?
Nee, MediTruffel is niet verslavend. De werkzame stof is psilocybine. Wanneer psilocybine wordt ingenomen, wordt het omgezet in psilocine die vervolgens inwerkt op serotonine receptoren in de hersenen. Psilocine is structureel gelijk aan serotonine (5-HT) en heeft geen significant effect op de dopamine receptoren.

3. Is MediTruffel gevaarlijk?
Nee, MediTruffel is niet gevaarlijk. MediTruffel is een voedingssupplement en kan doorgaans gebruikt worden in combinatie met uw behandeling en medicijnen. Wel kunnen medicijnen de effectiviteit van MediTruffel beïnvloeden. Desalniettemin raad ik u aan om in een aantal gevallen uw arts, neuroloog of Apotheker in te lichten alvorens en/of tijdens de begeleidingsperiode. Kijkt u hier voor de mogelijke bijwerkingen.

4. Is MediTruffel een medicijn?
Nee, MediTruffel is geen medicijn. De werkzaamheid van psilocybine en psilocine (de werkzame stoffen) is nog niet wetenschappelijk bewezen. MediTruffel is een merknaam voor een 100% natuurlijk product waarvan ik op basis van persoonlijke ervaring zeker ben dat meer patienten er baat bij kunnen hebben.

5. Hoofdpijnloze periode’s
De ervaring leert dat patiënten die baat hebben bij het gebruik van MediTruffel steeds langere hoofdpijnloze periode’s beschrijven . Deze hoofdpijnloze periode’s kenmerken zich dan door een haast voorspelbaar karakter, zodat preventief gebruik de volgende stap is.

6. Hoe gebruikt u MediTruffel?
U kunt MediTtruffel rauw eten of er thee van zetten.

7. Waarom is de dosis MediTruffel voor iedereen verschillend?
De werking van de MediTruffel is afhankelijk van diverse factoren. De medicijnen die u gebruikt, wat u eet of drinkt, uw gewicht, de wijze van innemen etc., beinvloeden de werking. Hoe goed uw MediTruffel werkt hangt dus van veel factoren af.

8. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van MediTruffel?
Het gebruik van MediTruffel heeft uiteraard effect op lichaam en geest. Meer over de mogelijke bijwerkingen leest u hier.

9. Wat te doen bij overdosering?
MediTruffel kan een hallucinerend effect hebben bij overdosering. Blijf rustig. Lees onze instructies onderaan deze pagina.

10. Welke stoffen zitten er in MediTruffel?
Naast psilocybine en psilocine (de werkzame stoffen) zijn er natuurlijk heel veel andere stoffen die samen onze MediTruffel maken. Deels stoffen die eigen zijn aan natuurlijke truffels en deels stoffen die het gevolg zijn van de gekozen kweekmethode en kweekstoffen. Omdat Informatiecentrum MediTruffel zich specifiek richt op (hoofd)pijnpatienten heb ik mijn MediTruffel uitvoering laten testen door een erkend laboratorium. Hiervan is een uitgebreid analyserapport samengesteld.

11. Waarom een hoofdpijndagboek?
De bedoeling van een hoofdpijndagboek is dat u hierin aangeeft hoe het met uw hoofdpijn gaat en dat u een aantal vragen beantwoordt. Ik krijg zo een goede indruk van de aard van uw hoofdpijn en kan op basis daarvan de manier van gebruik en dosering bepalen die het beste bij u past. Ook kunt het hoofdpijndagboek invullen om te zien of MediTruffel u naar het gewenste resultaat leidt.

12. Waarom wil ik weten welke medicijnen u gebruikt?
Het gebruik van een medicijn of een combinatie van medicijnen kan invloed hebben op de werking of bijwerking van een of meer van die middelen. Er kan een wisselwerking optreden waardoor een van de middelen sterker of juist zwakker gaat werken. Ook kan de combinatie leiden tot bijwerkingen die elk middel apart niet heeft.

13. Wat is afkicken van medicijnen?
Omdat sommige medicijnen of combinatie van medicijnen de werking van MediTruffel beïnvloeden is het raadzaam tijdelijk te stoppen met de betreffende medicijnen. Afhankelijk van de gebruikte medicijnen en hoeveelheden kan de afkickperiode variëren van een week tot wel een maand. Doe dit altijd in overleg met uw huisarts!

14. Wat is het Patientenforum?
Op het Patientenforum kunt u uw ervaringen met hoofdpijn en het gebruik van MediTruffels uitwisselen met andere patienten. U kunt berichten achterlaten waarop anderen kunnen reageren of u kunt reageren op berichten van andere patienten. Ook kunt u zelf discussies over specifieke onderwerpen openen.